เกาะลันตาใหญ่ ที่ตั้ง 1 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายเรียงรายทางด้านตะวันตกของเกาะ ได้แก่ หาดคอกกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน มีจุดชมวิวแหลมโตนด และจุดดำน้ำดูปะการังที่เกาะหม้อ มีรูปร่างเรียวยาวจากเหนือมาใต้ ศูนย์กลางของเกาะอยู่ที่บริเวณท่าเรือศาลาด่าน มีที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าให้บริการ ในอดีตเป็นเมืองท่าที่มีเรือสินค้าแวะเวียนเข้าออกเป็นจำนวนมากยกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่ปี พ.ศ.2444
การเดินทาง : ทางรถยนต์ มีแพขนานยนต์ข้ามจากท่าแพบ้านหัวหินฝั่งกระบี่ใช้เวลาเพียง 15 นาที ขึ้นเกาะลันตาน้อย ไปข้ามท่าแพขนานยนต์ไปเกาะลันตาใหญ่ใช้เวลาเพียง 15 นาที หรือนั่งเรือโดยสารจากท่าคลองจิหลาดในตัวเมืองกระบี่ถึงท่าศาลาด่านใช้เวลา 1.45 ชม. หรือเรือโดยสารจากอ่าวนาง 2
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนตุลาคมเมษายน
เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 15 พฤษภาคมของทุกปี

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
โทร. 0756290189
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply