เกาะลันตาน้อย ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเกาะลันตาในอดีตมาก่อน มีที่ว่าการอำเภอ วิถีชีวิตชาวเกาะ และบ้านเรือนโบราณให้พบเห็น
การเดินทาง : ทางรถยนต์ มีแพขนานยนต์ข้ามจากท่าแพบ้านหัวหินฝั่งกระบี่ใช้เวลาเพียง 15 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนตุลาคมเมษายน
เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 15 พฤษภาคมของทุกปี

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
โทร. 0756290189
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *