เกาะไหง ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หาดทรายขาวเป็นธรรมชาติ น้ำทะเลใส รอบเกาะมีปะการังที่ยังสมบูรณ์ เหมาะสำหรับดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น โดยเฉพาะบริเวณแหลมหินเข้และอ่าวม่วง มีที่พักบริการหลายแห่ง มีทางเดินไปจุดชมวิว 200 ม. บริเวณหัวแหลมเจ้าแม่กวนอิมเหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังหลากสี เป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือหางยาวจากเกาะลันตาประมาณ 50 นาที มีเรือของรีสอรต์เกาะไหงคอยให้บริการ หรือ เช่าเรือจากท่าเรือปากเมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 31 ตุลาคม ของทุกปี

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา โทร. 075629018 9
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *