พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : นิทรรศการภาพแสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ต บุคคลสำคัญของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจ.ภูเก็ต อาคารแบบชิโนโปรตุกีส
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ริมถ.กระบี่

เวลาเปิด-ปิด : 08.3018.00 น. หยุดวันพุธ
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ไม่เสียค่าเข้าชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *