น้ำตกคลองจาก ที่ตั้ง – เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150 เกาะลันตาใหญ่
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : น้ำตกตั้งอยู่กลางป่า เป็นน้ำตกขนาดกลางสูง 20 ม. มีน้ำตลอดปี
การเดินทาง : หากต้องการไปชมต้องขอเจ้าหน้าที่นำทาง ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 3 ชม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
โทร. 0756290189
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *