หมู่บ้านประมงเกาะมะพร้าว ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หมู่บ้านชาวประมงมุสลิมประกอบ ชมการทำประมงพื้นบ้าน การทำสวนและฟาร์มหอยมุก ชมต้นเปกอายุ 100 กว่าปี
การเดินทาง : ทางเรือ เหมาเรือหางยาวจากท่าเรือบ้านแหลมหิน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เหมาเรือเที่ยวรอบเกาะมะพร้าวอย่างเดียว ราคาลำละ 700 บาท

ติดต่อ : ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรเกาะมะพร้าว
โทร. 0819563374
0818258442

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *