จุดชมพระอาทิตย์ตกแหลมโตนด ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่ เกาะลันตาใหญ่
ประเภท : ธรรมชาติทางบก จุดชมทิวทัศน์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะลันตาใหญ่ มีต้นตาลเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม มีประภาคารเก่า สัญลักษณ์ของเกาะลันตาตั้งอยู่ ลานโตนดและหาดหินงามเป็นจุดที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ อยู่ตอนใต้สุดของเกาะ
การเดินทาง : –

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
โทร. 0756290189
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *