จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี ที่ตั้ง 3 เจ๊ะหลี – ลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ เกาะลันตาใหญ่
ประเภท : ธรรมชาติทางบก จุดชมทิวทัศน์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมทิวทัศน์
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *