บ้านสังกาอู้ ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่ เกาะลันตาใหญ่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตชาวประมงบนเกาะลันตาที่เรียบง่าย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มองเห็นบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมทะเล มีเรือหางยาวเรียงรายอยู่หน้าหมู่บ้าน หากเป็นวันที่อากาศปลอดโปร่งจะมองเห็นทิวทัศน์เกาะไหง ชุมชนเก่าของชาวเลบนเกาะลันตา
การเดินทาง : ตั้งอยู่ทางปลายแหลมเกาะลันตาใหญ่ทางด้านใต้ ห่างจากศาลาด่านไป 27 กม. มีถนนลาดยางไปถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *