บ้านโล๊ะใหญ่ ที่ตั้ง เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ เกาะลันตาใหญ่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : หมู่บ้านชาวประมง ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมทำสวน
บางและประมง มีเรือเดินทางไปเกาะตะละเบ็งได้
ภายใน 15 นาที
การเดินทาง : อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลันตาน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *