ล่องเรือสำราญชมหมู่เกาะลันตา ที่ตั้ง เกาะลันตา กระบี่
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ ล่องเรือ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ล่องเรือชมหมู่เกาะลันตา
การเดินทาง : –
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนเมษายน
เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 31 ตุลาคม ของทุกปี

ติดต่อ : โทร. 0756290189

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *