หมู่บ้านชาวเลหรือชาวไทยใหม่ แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตชาวเล (ชาวไทยใหม่) ที่เรียบง่าย
การเดินทาง : ทางรถยนต์ เกาะสิเหร่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. ไปตาม ถ.ศรีสุทัศน์ ประมาณ 2.5 กม. จะพบกับวงเวียนหอนาฬิกา เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 500 ม. จะพบกับทางเข้าวัดเกาะสิเหร่ ให้ขับชิดขวาของทางเข้าวัด จะมีทางขึ้นเขาตรงไปจนถึงยอดเขา

Leave a Reply