น้ำตกห้วยโต้ ที่ตั้ง เขาพนม กระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : กำเนิดจากเขาพนมเบญจา ตกจากหน้าผาสูง มี 11 ชั้น บางชั้นสูงประมาณ 70-80 ม. มีแอ่งน้ำกว้างใสสะอาดเหมาะสำหรับเล่นน้ำ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก แอ่งน้ำแต่ละชั้นมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น วังเทวดา วังชก และวังสามหาบ สายน้ำไหลไปรวมกันที่คลองกระบี่ใหญ่
การเดินทาง : อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาเบญจาประมาณ 500 ม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
โทร. 075660716 (สนง.)
โทร. 075660717 (ศูนย์บริการฯ)
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *