น้ำตกคลองแห้ง ที่ตั้ง เขาพนม กระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
ประเภท : ธรรมชาติทางบก น้ำตก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมเบญจา มีความสูงถึง 500 ม. เหมาะแก่การชมทัศนียภาพของธรรมชาติและเล่นน้ำ

การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาพนม 10 กม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
โทร. 075660716 (สนง.)
โทร. 075660717 (ศูนย์บริการฯ)
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *