เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยสะเคและควนหมาถด ที่ตั้ง เขาพนม กระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สภาพป่ามีพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติและดูนก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 200 ม. มี 2 เส้นทาง ลักษณะเป็นทางเดินรอบ สามารถเดินต่อไปยังน้ำตกห้วยโต้ได้ ระยะเดินเท้าประมาณ 2 กม.
การเดินทาง : –

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
โทร. 075660716 (สนง.)
โทร. 075660717 (ศูนย์บริการฯ)
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *