เดินป่าขึ้นยอดเขาพนมเบญจา ที่ตั้ง เขาพนม กระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
ประเภท : กิจกรรมและความสนใจเฉพาะ นิเวศและผจญภัย : เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เดินป่าขึ้นเขาสูง 1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในกระบี่ มี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกใช้เวลาเดินทาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากนน้ำตกห้วยโต้ ข้ามน้ำตกทั้ง 5 ชั้น ค้างที่เขาลูกช้าง 1 คืน ที่ควนน้ำค้าง 1 คืน และบนยอดเขา 1 คืน เส้นทางที่ 2 ใช้เวลาเดินทาง 3 วัน 2
การเดินทาง : –

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
โทร. 075660716 (สนง.)
โทร. 075660717 (ศูนย์บริการฯ)
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *