ชุมชนบ้านบ่อแร่ ที่ตั้ง ศักดิเดช เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เลือกซื้อดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ล่องเรือชมป่าชายเลนคลองมุดง เกาะทะนาน จุดชมวิวเขาขาดและหอชมวิว
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตไปตามถ.ศักดิเดช เข้าไปบ้านบ่อแร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *