พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ที่ตั้ง คลองท่อม กระบี่ อยู่ในวัดคลองท่อม
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : แสดงวัตถุโบราณจำนวนมากที่ขุดค้นพบในบริเวณที่เรียกว่า “ควนลูกปัด” เนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิ เครื่องมือหิน เครื่องประดับจากหินและดินเผา ลูกปัด มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์เมื่อ 5,000 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะลูกปัดทองคำ ลูกปัดพระสุริยเทพ สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งชุมชนโบราณ เมืองท่าสำคัญในเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียใต้กับเอเชียอาคเนย์ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมลูกปัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบนี้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองท่อม บนถนนเพชรเกษม กม.ที่ 71-72 ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ 1 กม

เวลาเปิด-ปิด : 08.30–11.00 น.,13.00–17.00 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ไม่เสียค่าเข้าชม
ติดต่อ : โทร. 075640308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *