เกาะศรีบอยา ที่ตั้ง ศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 81130
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เล่นน้ำ พักผ่อนชายหาด ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์เที่ยวรอบเกาะ ชมทิวทัศน์สวนป่าสะวันนา สวนยางพารา
สวนมะพร้าว ชมวิถีชีวิตชาวเลที่บ้านคลองเตาะ
เดินเที่ยวหาดแหลมสนที่มองเห็นเกาะจัม เกาะพีพี
อยู่ไม่ไกล ในอดีตบริเวณนี้เคยมีจระเข้น้ำเค็มชุกชุม คำว่า “ศรีบอยา” ในภาษามลายู แปลว่า “จระเข้” จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ
การเดินทาง : ทางเรือ ขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมกรวด มีเรือโดยสารออกทุกชั่วโมง เวลา 08.00-18.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หรือขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมหิน ข้ามมาเที่ยวบ้านคลองเตาะได้เพียง 10 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนตุลาคมถึงเมษายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *