หมู่บ้านมุสลิมเกาะจำ (เกาะปู) ที่ตั้ง เหนือคลอง กระบี่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่บ้านเกาะปู ซึ่งเป็นท่าเรือและชุมชนชาวประมง เล่นน้ำทะเล รับประทานอาหารทะเลสด
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *