หมู่บ้านมุสลิมเกาะศรีบอยา ที่ตั้ง เหนือคลอง กระบี่
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่บ้านคลองเตาะ
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *