นิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเหมืองลิกไนต์ ที่ตั้ง คลองขาน เหนือคลอง กระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ใหม่ของกฟผ.
ประเภท : ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีฟอสซิลสัตว์โบราณหลายชนิด ชิ้นสำคัญ ได้แก่ กรามและฟันของลิงชนิดใหม่ของโลกอายุประมาณ 35-37 ล้านปี เขี้ยวของเสือเขี้ยวดาบซึ่งพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต้นไม้กลายเป็นหินท่อนใหญ่ขนาด 2.7 ม. อายุกว่า 25 ล้านปี นอกจากนี้ยังมีฟอสซิลของปลา
สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู มีการค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์หลายชนิดในยุคดึกดำบรรพ์ในปีพ.ศ. 2504
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จาก อ. เหนือคลอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ไปทาง อ. คลองท่อมประมาณ 44 กม. พบทางแยกขวามือไปบ้านเกาะไทร ให้เลี้ยวเข้าไป ร.ร. บ้านเกาะไทรไปประมาณ 4.5 กม. อาคารนิทรรศการจะอยู่ทางขวามือ

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ศุกร์ 08.3016.30 น.

ติดต่อ : โรงไฟฟ้ากระบี่
โทร. 07563 5000 # 5273 – 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *