โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ที่ตั้ง ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนชั้นสูงชื่อ”ฮั่วบุ่น”จัดตั้งเมื่อพ.ศ. 2454 ในปี พ.ศ. 2489 เปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนภูเก็ตจุงหัว” และในปีพ.ศ.2491 เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว”
การเดินทาง : อยู่ริมถ.กระบี่

ติดต่อ : โทร. 076234483
เว็บไซต์ : www.phuketthaihua.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *