ศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้ง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2459 สมัยพลโทพระยาวิชิตองค์วุฒิไกร(ม.ร.ว.สิทิธิ สุทัศน์) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเดิมคือ ศาลมณฑลภูเก็ต
การเดินทาง : –

Leave a Reply