ร้านสิริรัตน์ ที่ตั้ง 135 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ก่อสร้างเมื่อพ.ศ.2463 เป็นตึกแถว 2 ชั้น มีลักษณะเด่นพิเศษ คือ ตัวตึกมีความยาวถึง 60 เมตรเศษ ซึ่งยาวกว่าตึกแถวทั่ว ๆ ไปเพราะตามปกติจะยาวเพียง 25-40 ม. ร้านผ้าที่อยู่คู่กับเมืองภูเก็ตมายาวนาน จำหน่ายผ้าทุกสี ทุกชนิด อาทิเช่น ผ้าลินิน ผ้าลูกไม้ ผ้าปาเต๊ะ ฯลฯ
การเดินทาง : ตั้งอยู่บนถนนถลางตรงข้ามกับร้านแว่นท้อปเจริญ

ติดต่อ : โทร. 076211181

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *