เขากาโรส ที่ตั้ง 5 ควนโอ – อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากตัวเมืองกระบี่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ทาง ต.อ่าลึกน้อย ประมาณ 33 กม. จะเจอป้ายเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านควนโอ ประมาณ 4 กม. จะถึงท่าเรือบ้านควนโอ อยู่ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย

Leave a Reply