เขาเขียนในสระ ที่ตั้ง อ่าวลึก กระบี่
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางกระบี่ – ในสระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *