แหลมไฟไหม้ ที่ตั้ง ไสโต๊ะดำ – แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 81110
ประเภท : ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ซากอารยธรรม เมืองโบราณ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพคนสีแดงทึบมองดูคล้ายภาพคนสองคนยืนติดกัน นายชอง บูลเบต์ (Jean Boulbet) ชาวฝรั่งเศส ผู้สนใจศึกษาภาพเขียนสีตามถ้ำได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2528 และต่อมากรมศิลปากรจึงได้ไปทำการสำรวจและเก็บข้อมูลในปีเดียวกัน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากที่ว่าการอำเภออ่าวลึกประมาณ 17 กม.

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
โทร. 075681071
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *