โรงแรมออนออน ที่ตั้ง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สร้างเมื่อพ.ศ.2472 โดยเจ้าของจ้างช่างจากเมืองปีนังเป็นตึกใหญ่ 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐถือปูนมีลักษณะเด่นพิเศษคือการตกแต่งลวดลายเหนือประตู หน้าต่าง ตกแต่งหัวเสาและฝาผนัง ตลอดจนช่องลม ลูกกรงชั้นดาดฟ้า เป็นที่พักให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วโลกตั้งแต่สมัยที่พักราคาคืนละ 80 สตางค์ ปัจจุบันด้านล่างเปิดเป็นร้านกาแฟชื่อร้านโกปี๊ เดอ ภูเก็ต
การเดินทาง : อยู่ริม ถ.พังงา

ติดต่อ : โทร. 076211154

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *