ชมต้นศรีตรัง ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางบก แหล่งดูสัตว์และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ต้นไม้ประจำจังหวัดตรังดอกสีม่วง ปลูกในสวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ริมถนนพัทลุง
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กม. จากสี่แยกหอนาฬิกาใช้ถนนวิเศษกุลมุ่งหน้าไปทางสี่แยกโกกุนเลี้ยวขวาไปตามถนนพัทลุงถึงสวนสาธารณะพระยารัษฎาฯ
ฤดูการท่องเที่ยว : ต้นศรีตรังออกดอกช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม

Leave a Reply