ศาลเจ้าปุดจ้อ ที่ตั้ง ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เดิมคงรวมอยู่กับศาลเจ้าที่อ่าวอ่าหล่าย ซอยรมณีย์ถูกไฟไหม้เมื่อปีพ.ศ.2450 จึงได้ย้ายไปสร้างที่บริเวณสวนพลู ตำบลตลาดเหนืออาคารด้านทิศเหนือเป็นศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
การเดินทาง : อยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต บริเวณสวนพลู ตำบลตลาดเหนืออาคารด้านทิศเหนือเป็นศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *