ตัวเมืองตรัง ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เมืองเก่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยง ชมย่านเมืองเก่า สถานีรถไฟจังหวัดตรัง ตลาดสดยามเช้าวิถีชีวิตชาวเมืองตรัง เป็นศูนย์กลางของที่พักและอุดมไปด้วยอาหารการกิน
การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านชุมพร สุราษฎร์ธานี ถึงเมืองตรัง ระยะทาง 828 กม. หรือผ่านระนอง พังงา กระบี่ ถึงเมืองตรังระยะทาง 1,020 กม.

Leave a Reply