ตึกชิโนโปรตุกีส/หอนาฬิกาในตัวเมืองตรัง ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมตึกเก่าสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสในย่านเก่าเมืองตรังบริเวณถ.ราชดำเนิน ถ.กันตัง และ ถ. พระรามหก และหอนาฬิกาในอดีตทางราชการใช้เป็นหอกระจายข่าว สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบจีน เช่น ลายปูนปั้นโค้ง หัวเสาโรมันแบบตะวันตก มีลวดลายตกแต่งแบบจีน หน้าต่างชั้นบนเป็นแบบบานเกล็ด
การเดินทาง : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *