วัดหน้าเขามัชชิมภูมิ (เจ้าแม่กวนอิม เขาหนองยวน) ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง อยู่หลังสถานีรถไฟตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมทิวทัศน์เมืองตรัง
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *