วัดตันตยาภิรม ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นพระอารามหลวง
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *