ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย  ที่ตั้ง เพลินพิทักษ์ ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดา เมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้องค์ยุวเทพท่ามกงกงเยี้ยรับไว้เป็นบุตร โดยการบอกวันเดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้โดยสมควรแล้ว จึงเสี่ยงโพยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกค เซียมซีของท่านแม่นยำมาก ผู้คนมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย์ มีงานฉลองประจำปี วัน 8 ค่ำ เดือน 4 (จันทรคติจีน) ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันประสูติท่าน วัน 26 ค่ำ เดือน 6 จีน ทางศาลเจ้าถือเป็นวันคล้ายวันละสังขาร สำเร็จธรรมเต๋
การเดินทาง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *