ศาลเจ้าเปากง  ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง เชิงเขาหนองยวน
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : นมัสการพระเปากง พระสังขจาย และเจ้าที่เป็นที่นับถือของชาวจีน ขบวนพิธีการลุยไฟ นายกังฉายฮั้วคหบดีชาวอำเภอควนเนียงและนางตันเลี่ยนหิ้นภรรยาเป็นผู้สร้าง และมีงานสมโภชศาลปี พ.ศ.2518 มีการฟื้นฟูศาลขึ้นมาใหม่หลังจากซบเซาไปช่วงหนึ่ง
การเดินทาง :
ฤดูการท่องเที่ยว : มีงานประเพณีของศาลวันที่ 13 เดือน 3 จีนของทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *