สวนสาธารณะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ตั้ง เมืองตรัง ตรัง
ประเภท : บันเทิงและนันทนาการ สวนสาธารณะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พื้นที่ 12 ไร่ ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มีทางเดินออกกำลังกาย ริมทางเดินปลูกต้นศรีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังไว้หลายสิบต้น
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กม.
จากสี่แยกหอนาฬิกาใช้ถนนวิเศษกุลมุ่งหน้าไปทาง
สี่แยกโกกุนเลี้ยวขวาไปตามถนนพัทลุงถึง
สวนสาธารณะพระยารัษฎาฯ
ฤดูการท่องเที่ยว : ต้นศรีตรังออกดอกปลายเดือนธันวาคมมีนาคม
เวลาเปิด-ปิด : 06.0022.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *