เกาะเจ้าไหม ที่ตั้ง กันตัง ตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เกาะถูกโอบล้อมด้วยทะเลด้านหนึ่ง และลำคลองอีกด้านหนึ่ง มีเขารูปกระโดงฉลามที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 59 กม. หากเลียบชายทะเลมาทางปากเมง และ 47 กม. หากเดินทางมาทางกันตัง

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
โทร. 075210099
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply