เกาะมุกต์-ถ้ำมรกต ที่ตั้ง เกาะลิบง กันตัง ตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรัง มีถ้ำมรกตหรือถ้ำทะเลปากทางเข้าเป็นโพรงเล็กๆ ต้องว่ายน้ำลอยคอเข้าไป ระยะทาง 80 ม. น้ำเป็นสีเขียวมรกต พ้นปากถ้ำออกมาจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน เล่นน้ำได้ บนเกาะมุกชมวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม ทำอาชีพประมง มีที่พัก ลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง ที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้
การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือจากท่าเรือปากเมงมาท่าเรือสะพานยาว ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ราคาลำละประมาณ 2,000-3,000 บาท/วัน หรือใช้บริการเรือโดยสารจากท่าเรือควนตุ้งกู มีบริการวันละ 1 เที่ยว เวลา 12.00 น. และเรือจากเกาะมุก เวลา 07.00 น. หรือนั่งเรือหางยาวจากท่าเรือควนตุ้
ฤดูการท่องเที่ยว : ถ้ำมรกตระหว่างเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคม ควรหลีกเลี่ยงช่วงวันน้ำเกิด ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรม 1 ค่ำ 2 ค่ำ 3 ค่ำ

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
โทร. 075210099
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *