เกาะเชือก ที่ตั้ง กันตัง ตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : แหล่งดำน้ำดูปะการัง 7 สี ปลาการ์ตูน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีนกนางแอ่นอาศัยอยู่ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นเกาะ

การเดินทาง : ทางเรือ เช่าเรือเหมาลำได้ที่ท่าเรือปากเมง หรือท่าเรือ
เจ้าไหม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าเช่าเรือ
ประมาณ 2,000-3,000 บาท/วัน และสามารถใช้บริการ
นำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับของบริษัทนำเที่ยวได้
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนพฤษภาคม

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
โทร. 075210099
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *