วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศาสนสถาน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : วัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม ภายในมีหุ่นขี้ผึ้ง มณฑปและพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในปีพ.ศ.2419 เกิดการจลาจลด้วยวุ่นจีน (อั่งยี่)เข้ารุกรานชาวบ้านฉลอง พ่อท่านสมเด็จเจ้าแช่ม อธิการวัดฉลองได้ให้กำลังใจชาวบ้านด้วยเขียนผ้าประเจียด(ผ้ายันต์) เป็นเครื่องรางของคุ้มภัย วุ่นจีนพ่ายแพ้
การเดินทาง : ทางรถยนต์ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตราว 8 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4021

เวลาเปิด-ปิด : 07.00 – 17.00 น.

Leave a Reply