ชุมชนบ้านเกาะมุก ที่ตั้ง กันตัง ตรัง เกาะมุกต์
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง เลือกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากมุก
การเดินทาง : ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือสะพานยาว เกาะมุกต์

ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
โทร. 075210099
เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *