ศูนย์ประสานงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ที่ตั้ง กันตัง ตรัง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : มีสภาพพื้นที่เป็นป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นแหล่งดูนกชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ที่สำคัญก็คือ นกหัวโตกินปู นกทะเลขาเขียว ลายจุด นกชายเลนกระหม่อมแดง และนกป่าก็หาดูได้ตามเส้นทางหลังที่ทำการเขตฯ
การเดินทาง : ทางเรือ ลงเรือที่ท่าเรือหาดยาว บ้านเจ้าไหม มาขึ้นที่บ้านพร้าวบนเกาะลิบง ค่าโดยสารชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท หรือเช่าเรือเหมาลำ ลำละ 400 บาท นั่งได้ 15 คน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : ดูนกช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม

ติดต่อ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
โทร. 075251932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *