เกาะลิบง ที่ตั้ง เกาะลิบง กันตัง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล เกาะ
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง เป็นแหล่งหญ้าทะเล แหล่งอาหารของ “พะยูน” มีป่าชายเลนสมบูรณ์ และจุดดูนกทะเลอพยพ ที่แหลมจุโหย – หาดตูบ มีรีสอร์ท 2 แห่งบนเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ มีประวัติการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา มีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านบาตูปูเต๊ะ เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ หมู่บ้านพร้าวเป็นมีอาชีพประมง หมู่บ้านหลังเขาเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอ
การเดินทาง : ทางเรือ ลงเรือที่ท่าเรือหาดยาว บ้านเจ้าไหม มาขึ้นที่บ้านพร้าวบนเกาะลิบง ค่าโดยสารชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท หรือเช่าเรือเหมาลำ ลำละ 400 บาท นั่งได้ 15 คน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ฤดูการท่องเที่ยว : ดูนกช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม

ติดต่อ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
โทร. 075251932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *