ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏภูเก็ต ถ.เทพกษัตรี
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ศูนย์วัฒนธรรม
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต เกี่ยวกับบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ เมืองถลางยุคโบราณ นอกจากนั้นยังมีห้องสมุด ที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
การเดินทาง : ทางรถยนต์ ไปตามถ.เทพกระษัตรี เข้าไปในสถาบัน
ราชภัฏภูเก็ต

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 08.3016.30 น.
ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้า : ไม่เสียค่าเข้าชม
ติดต่อ : โทร. 0762404746 # 148

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *