หาดตูบ ที่ตั้ง เกาะลิบง กันตัง ตรัง เกาะลิบง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล ชายหาด
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่กางเต็นท์พักแรมและที่ตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบง เวลาน้ำขึ้นจะถูกตัดขาดคล้ายเป็นเกาะเล็กๆ เป็นป่าชายเลน แหล่งดูนกและที่อยู่ของหอยชักตีน
การเดินทาง : ไปลงเรือที่ท่าเรือกันตัง ใช้เวลาเดิน-ทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ติดต่อ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
โทร. 075251932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *