แหล่งหญ้าทะเลที่เกาะลิบง พะยูนฝูงสุดท้าย หนึ่งเดียวในทะเลตรัง ที่ตั้ง กันตัง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : พบกับพะยูนหรือหมูดุด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลตรัง มักพบที่หาดตูบและบริเวณคลองท่าจีนใกล้กับหมู่บ้านลิบง พะยูน มีรูปร่างส่วนลำตัวเหมือนปลาหน้าละม้ายคล้ายหมู กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร โตเต็มที่มีความยาวประมาณ 3 – 4 ม. หนัก 300 – 400 กก.
การเดินทาง : –

ติดต่อ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
โทร. 075251932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *