จุดดูนกทะเลบริเวณหาดตูบ แหลมจูโหย หาดพานช้าง ที่ตั้ง กันตัง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภท : ธรรมชาติทางทะเล แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่นหายาก
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นแหล่งดูนกทะเล นกชายเลนจำนวนมาก และนกอพยพหนีหนาวจากไซบีเรีย เช่น นกทะเลขาแดง นกหัวโตขาดำ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ในช่วง 8 ค่ำ เพราะน้ำจะขึ้นช้าลงช้า บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทราย เวลาน้ำลดสามารถเดินไปถึงหาดตูบได้
การเดินทาง : ทางเรือ เหมาเรือจากบ้านเจ้าไหมหรือจากท่าเรือบ้านพร้าว ค่าเรือเที่ยวละ 300 บาท
ฤดูการท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายนธันวาคม ในช่วง 8 ค่ำ เพราะน้ำจะขึ้นช้าลงช้า

ติดต่อ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
โทร. 075251932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *