บ้านลิบงหรือบ้านพร้าว ที่ตั้ง กันตัง ตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภท : วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน
จุดเด่น,สิ่งน่าสนใจ : เป็นที่ตั้งท่าเรือบ้านพร้าว มีแนวป่าชายเลนสภาพสมบูรณ์ และกระชังปลาจำนวนมาก
การเดินทาง : ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบ้านพร้าว เกาะลิบง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *